IMPEL Logo

Nauja ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

25 Feb, 2021

Europos Sąjungos prisitaikymo strategija

Europos Komisija 2021 m. vasario 24 d. priėmė naują ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją. Šioje naujoje strategijoje nustatyta, kaip Europos Sąjunga gali prisitaikyti prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio ir iki 2050 m. tapti atspari klimato kaitai. Strategijoje iškelti keturi pagrindiniai tikslai: prisitaikymą padaryti protingesnį, greitesnį ir sistemiškesnį,ir sustiprinti tarptautinius prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus.

Siekiant pažangesnio prisitaikymo, strategijoje siūloma imtis veiksmų, kurie praplėstų žinių apie prisitaikymą ribas, kad būtų galima surinkti daugiau ir geresnių duomenų apie su klimato kaita susijusią riziką ir nuostolius, ir sustiprinti Climate-ADAPT kaip Europos prisitaikymo žinių platformą.

Siekiant greičiau ir visapusiškiau prisitaikyti prie klimato kaitos, strategijoje daugiausia dėmesio skiriama prisitaikymo sprendimų, padedančių sumažinti su klimatu susijusią riziką, padidinti apsaugą nuo klimato kaitos ir užtikrinti gėlo vandens prieinamumą, kūrimui ir diegimui.

Siekiant sistemingesnio prisitaikymo, Komisija rems tolesnį prisitaikymo strategijų ir planų rengimą ir įgyvendinimą visais valdymo lygmenimis, nustatydama tris kompleksinius prioritetus:

  • prisitaikymo integravimas į makroekonominę fiskalinę politiką
  • prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimai, pagrįsti gamta
  • vietiniai prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmai.

Siekdama paspartinti tarptautinius prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmus, ES didins paramą tarptautiniam atsparumui klimato kaitai ir pasirengimui jai, teikdama išteklius, nustatydama veiksmų prioritetus ir didindama veiksmingumą, didindama tarptautinį finansavimą ir stiprindama pasaulinį dalyvavimą ir mainus prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais.

Komisija aptars strategiją su valstybėmis narėmis Aplinkos taryboje. Tikimasi, kad Taryba 2021 m. birželio mėn. posėdyje pritars išvadoms dėl naujosios strategijos.

Europos Komisija paskelbė naują, platesnio užmojo ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją Europos žaliajame susitarime 2019 m. gruodžio mėn.

Daugiau informacijos:

šaltinis:Europos Komisija

Subscribe to our newsletter