IMPEL Logo

Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

25 Feb, 2021

ADAPTAČNÍ STRATEGIE EU

Evropská komise přijala 24. února 2021 novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu. Tato nová strategie stanoví, jak se Evropská unie může přizpůsobit nevyhnutelným dopadům změny klimatu a stát se do roku 2050 odolnou vůči změně klimatu. Strategie má čtyři základní cíle: učinit adaptaci chytřejší, rychlejší a systémovější,a zintenzivnit mezinárodní opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu.

Pro dosažení inteligentnější adaptace navrhuje strategie opatření, která posunou hranice znalostí o adaptaci tak, aby bylo možné shromažďovat více a kvalitnějších údajů o rizicích a ztrátách souvisejících s klimatem, a posílí Climate-ADAPT jako evropskou platformu pro znalosti o adaptaci.

Pro rychlejší a komplexnější adaptaci se strategie zaměřuje na vývoj a zavádění adaptačních řešení, která pomohou snížit rizika související s klimatem, zvýšit ochranu klimatu a zajistit dostupnost sladké vody.

Pro dosažení systematičtější adaptace bude Komise podporovat další rozvoj a provádění adaptačních strategií a plánů na všech úrovních řízení, přičemž se zaměří na tři průřezové priority:

  • začlenění adaptace do makrofinanční politiky
  • přírodní řešení pro přizpůsobení
  • místní adaptační opatření.

Pro zintenzivnění mezinárodních opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu zvýší EU podporu mezinárodní odolnosti vůči změně klimatu a připravenosti na ni prostřednictvím poskytování zdrojů, stanovením priorit a zvýšením účinnosti opatření, zvýšením objemu mezinárodních finančních prostředků a silnějším zapojením a výměnou informací o přizpůsobování se změně klimatu na celosvětové úrovni.

Komise projedná strategii s členskými státy na zasedání Rady pro životní prostředí. Očekává se, že Rada se na závěrech k nové strategii dohodne na svém zasedání v červnu 2021.

Evropská komise oznámila novou, ambicióznější adaptační strategii EU v Evropské zelené dohodě v prosinci 2019.

Další informace:

zdroj:Evropská komise

Subscribe to our newsletter