IMPEL Logo

Başlangıç toplantısı Su ve Arazi projesi Yasadışı Yeraltı Suyu Sondajı ve Çıkarımı ile Mücadele (TIGDA) - 26 Nisan 2021 10:00 CET - Ekipler aracılığıyla sanal

04 Mar, 2021

Yeraltı suyu, çevre ve farklı insan faaliyetleri için değerli bir kaynaktır ve öyle olmaya devam etmektedir. Bu kaynak üzerindeki çevresel ve antropojenik baskılar arasında iklim değişikliği (kuraklık, sel vb.), (aşırı) su çekimi ve kirlilik (noktasal ve yaygın) yer almaktadır. Suyun yeniden kullanımı, su tamponlama ve infiltrasyon, taze yeraltı suyuna olan ihtiyacımızı azaltmanın yanı sıra depolamayı yenilemek için olası önlemlerden bazılarıdır. Bununla birlikte, yeraltı suyu sondajı ve çekimi farklı amaçlar için gerekli olmaya devam edecektir. Yeraltı suyu sıkıntısı artık sadece kurak ya da Akdeniz ülkelerine özgü bir sorun değildir. Son zamanlarda yaşanan uzun süreli kuraklık dönemleri, tüm üye devletlerde yeraltı suyu kaynaklarının dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğini (su çıkarma ve yeniden doldurma) tekrar tekrar ortaya koymuştur.

Yeraltı suyu kütlelerinin niceliksel ve niteliksel olarak iyi bir duruma ulaşması için bir araç olarak, üye devletlerde su çıkarma ve doldurma için önceden izin verilmelidir (WFD). Direktif, bu izinlerin nasıl başarılı bir şekilde uygulanacağı veya yeraltı suyu miktarı veya kalitesi üzerindeki diğer olası etkileri konusunda herhangi bir özel gereklilik içermemektedir. Bu nedenle bu proje, açık ve kapalı döngü jeotermal sistemler de dahil olmak üzere özellikle yeraltı suyu sondajı ve çıkarımlarını hedeflemektedir.

Üye devletlerdeki farklı akiferler ve akitardlar bu amaçlar için delindiğinden, üye devletlerin aşağıdaki konularda bilgi paylaşması veya daha fazla rehberlik sağlaması yararlı olacaktır:

1. Yeraltı sularının korunması (sondaj, kurulum ve kullanım) için hangi özel mevzuat ve gerekliliklerin mevcut olduğu.

2. Bu mevzuatın uygulanması için hangi özel yöntemlerin kullanıldığı (saha ziyaretleri, kontrol listeleri, uzman kullanımı, en iyi uygulamalar)

Bu 2 yıllık proje bu bilgileri toplamayı ve uygulanabilir yeraltı suyu yönetmeliği ve/veya pratik uygulama teknikleri veya araçları hakkında rehber belgeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Yeraltı suyu miktarı üzerinde doğrudan, yeraltı suyu kalitesi üzerinde ise dolaylı bir etkiye sahip olabildiklerinden, yeraltı suyu sondajı ve çekimlerinin uygun şekilde düzenlenmesi ve uygulanması, yeraltı suyu kütlelerinin nicel ve nitel olarak iyi bir duruma ulaşması için önemlidir. Bu nedenle, yasadışı yeraltı suyu sondajı ve su çekimiyle en iyi şekilde mücadele edilmesi temel bir araçtır. Bu anlamda 'yasadışı' ile izin verilmeyen tesislerin yanı sıra izin verilen ancak uygun olmayan tesislerin de kastedildiğini belirtmek önemlidir (örn. aşırı su çekimi, hatalı kurulum)


Subscribe to our newsletter