IMPEL Logo

Avakoosolek vee- ja maaprojekt "Ebaseadusliku põhjavee puurimise ja veevõtu vastu võitlemine" (TIGDA) - 26. aprill 2021 10:00 Kesk-Euroopa aja järgi - Virtuaalselt meeskondade kaudu.

04 Mar, 2021

Põhjavesi on ja jääb väärtuslikuks ressursiks keskkonna ja erinevate inimtegevuste jaoks. Keskkonna- ja inimtekkeline surve sellele ressursile hõlmab muu hulgas kliimamuutusi (põud, üleujutused jne), (liigset) veevõttu ja reostust (punkt- ja hajureostus). Vee korduvkasutamine, vee puhverdamine ja infiltratsioon on mõned võimalikud meetmed, et vähendada meie vajadust värske põhjavee järele ja täiendada selle varusid. Sellest hoolimata on põhjavee puurimine ja võtmine erinevatel eesmärkidel jätkuvalt vajalik. Põhjaveepuudus ei ole enam ainult kuivade või Vahemere piirkonna riikide probleem. Hiljutised pikaajalised põuaperioodid on korduvalt teinud selgeks, et põhjaveevarusid tuleb kõigis liikmesriikides hoolikalt hallata (nii veevõtmine kui ka taastamine).

Põhjaveekogude hea kvantitatiivse ja kvalitatiivse seisundi saavutamise vahendina peaks liikmesriikides kehtima eelnev luba veevõtuks ja paisutamiseks (veepoliitika raamdirektiiv). Direktiiv ei sisalda konkreetseid nõudeid selle kohta, kuidas neid lubasid edukalt rakendada või muid võimalikke mõjusid, mida need võivad avaldada põhjavee kogusele või kvaliteedile. Seetõttu on käesoleva projekti eesmärk konkreetselt põhjavee puurimine ja veevõtmine, sealhulgas avatud ja suletud geotermilised süsteemid.

Kui liikmesriikides puuritakse (läbi) eri põhjaveekihid ja põhjaveekihid nendel eesmärkidel, on kasulik, kui liikmesriigid jagavad teadmisi või omavad täiendavaid juhiseid:

1. Millised konkreetsed õigusaktid ja nõuded on kehtestatud põhjavee kaitseks (puurimine, paigaldamine ja kasutamine).

2. Millised konkreetsed meetodid on kasutusel nende õigusaktide jõustamiseks (paikvaatlused, kontrollnimekirjad, ekspertide kasutamine, parimad tavad).

Selle 2-aastase projekti eesmärk on koguda seda teavet ja koostada juhenddokumente põhjavee jõustatava reguleerimise ja/või praktiliste jõustamismeetodite või -vahendite kohta.

Põhjavee puurimise ja veevõtmise nõuetekohane reguleerimine ja jõustamine on oluline põhjaveekogude hea kvantitatiivse ja kvalitatiivse seisundi saavutamiseks, kuna need võivad otseselt mõjutada põhjavee kogust ja kaudselt põhjavee kvaliteeti. Seetõttu on oluline vahend ebaseadusliku põhjavee puurimise ja põhjavee võtmise optimaalne ohjamine. Oluline on märkida, et "ebaseadusliku" all peetakse silmas nii loata rajatisi kui ka lubatud, kuid nõuetele mittevastavaid rajatisi (nt liigne põhjaveevõtmine, vigane paigaldus)


Subscribe to our newsletter