IMPEL Logo

Uvodni sestanek projekta Voda in zemlja: reševanje nezakonitega vrtanja in odvzema podzemne vode (TIGDA) - 26. april 2021 10:00 po srednjeevropskem času - virtualno prek ekip

04 Mar, 2021

Podzemna voda je in ostaja dragocen vir za okolje in različne človekove dejavnosti. Okoljski in antropogeni pritiski na ta vir med drugim vključujejo: podnebne spremembe (suše, poplave itd.), (prekomerno) črpanje in onesnaževanje (točkovno in razpršeno). Ponovna uporaba vode, vodni blažilniki in infiltracija so nekateri od možnih ukrepov za zmanjšanje naših potreb po sveži podzemni vodi in dopolnitev njenih zalog. Kljub temu bosta vrtanje in črpanje podzemne vode še naprej potrebna za različne namene. Pomanjkanje podzemne vode ni več izključno problem sušnih ali sredozemskih držav. Nedavna daljša sušna obdobja so večkrat jasno pokazala, da je treba v vseh državah članicah skrbno upravljati zaloge podzemne vode (tako odvzem kot polnjenje).

Kot orodje za doseganje dobrega količinskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode bi morala biti v državah članicah uvedena predhodna dovoljenja za odvzem in zajezitev (okvirna direktiva o vodah). Direktiva ne vsebuje posebnih zahtev o tem, kako uspešno uveljaviti ta dovoljenja ali druge možne vplive, ki bi jih lahko imela na količino ali kakovost podzemne vode. Ta projekt je zato usmerjen zlasti v vrtanje in odvzemanje podzemne vode, vključno z geotermalnimi sistemi z odprto in zaprto zanko.

Ker se za te namene v državah članicah vrtajo različni vodonosniki in vodonosniki (skozi), je koristno, da si države članice izmenjajo znanje ali imajo dodatne smernice o:

1. Katera posebna zakonodaja in zahteve veljajo za varstvo podzemne vode (vrtanje, vgradnja in izkoriščanje).

2. Katere posebne metode se uporabljajo za izvajanje te zakonodaje (obiski na terenu, kontrolni seznami, uporaba strokovnjakov, najboljše prakse).

Ta dvoletni projekt je namenjen zbiranju teh informacij in pripravi smernic o izvršljivih predpisih o podzemni vodi in/ali praktičnih metodah ali orodjih za izvrševanje .

Pravilna ureditev in izvrševanje vrtanja in odvzema podzemne vode sta pomembna za doseganje dobrega količinskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode, saj lahko neposredno vplivata na količino podzemne vode in posredno na njeno kakovost. Optimalno reševanje nezakonitega vrtanja in odvzemanja podzemne vode je zato bistven instrument. Pomembno je poudariti, da so z izrazom "nezakoniti" v tem smislu mišljeni tako nedovoljeni kot tudi dovoljeni, vendar neskladni objekti (npr. čezmerni odvzem, napačna namestitev)


Subscribe to our newsletter