IMPEL Logo

Întâlnire de lansare a proiectului "Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction" (TIGDA) - 26 aprilie 2021 10:00 CET - Virtual via Teams

04 Mar, 2021

Apă subterană este și rămâne o resursă valoroasă pentru mediu și pentru diferite activități umane. Presiunile de mediu și antropice asupra acestei resurse includ, printre altele: schimbările climatice (secetă, inundații etc.), (supra)captarea și poluarea (surse punctiforme și difuze). Reutilizarea apei, amortizarea apei și infiltrarea sunt câteva dintre măsurile posibile pentru a reduce necesarul de apă subterană proaspătă și pentru a reface stocul acesteia. Cu toate acestea, forajele și captarea apelor subterane vor rămâne necesare în diferite scopuri. Lipsa apei subterane nu mai este o problemă exclusivă a țărilor aride sau mediteraneene. Perioadele recente de secetă prelungită au evidențiat în mod repetat faptul că rezervele de apă subterană trebuie gestionate cu atenție (atât captarea, cât și reîncărcarea) în toate statele membre.

Ca instrument pentru atingerea unei bune stări cantitative și calitative a corpurilor de apă subterană, ar trebui să existe în statele membre o autorizație prealabilă pentru captare și retenție (DCA). Directiva nu include cerințe specifice privind modul în care să se aplice cu succes aceste autorizații sau alte posibile efecte pe care le-ar putea avea asupra cantității sau calității apelor subterane. Prin urmare, acest proiect vizează în mod specific forajele și captările de apă subterană, inclusiv sistemele geotermale în circuit deschis și închis.

Cum diferitele acvifere și acvifere din statele membre sunt forate (străbătute) în aceste scopuri, este util ca statele membre să facă schimb de cunoștințe sau să aibă orientări suplimentare cu privire la:

1. Ce legislație și cerințe specifice sunt în vigoare pentru protecția apelor subterane (forare, instalare și exploatare).

2. Ce metode specifice sunt utilizate pentru aplicarea acestei legislații (vizite la fața locului, liste de verificare, utilizarea experților, cele mai bune practici).

Acest proiect de 2 ani are ca scop colectarea acestor informații și elaborarea unor documente de orientare privind reglementarea aplicabilă a apelor subterane și/sau tehnici sau instrumente practice de aplicare a legii.

Reglementarea și aplicarea corespunzătoare a forajului și a captărilor de apă subterană sunt importante pentru atingerea unei bune stări cantitative și calitative a corpurilor de apă subterană, deoarece acestea pot avea un impact direct asupra cantității de apă subterană și un impact indirect asupra calității apei subterane. Prin urmare, combaterea optimă a forajelor și captărilor ilegale de apă subterană este un instrument esențial. Este important de reținut că, în acest sens, prin "ilegal" se înțelege atât instalațiile nepermise, cât și cele permise, dar neconforme (de exemplu, extragerea excesivă, instalațiile defectuoase)


.

Subscribe to our newsletter