IMPEL Logo

Zahajovací schůzka projektu "Řešení nelegálních vrtů a odběrů podzemní vody" (TIGDA) - 26. dubna 2021 10:00 SEČ - virtuálně přes týmy

04 Mar, 2021

Podzemní voda je a zůstává cenným zdrojem pro životní prostředí a různé lidské činnosti. Mezi environmentální a antropogenní tlaky na tento zdroj patří mimo jiné: změna klimatu (sucho, povodně atd.), (nadměrný) odběr a znečištění (bodové i rozptýlené). Opětovné využívání vody, vyrovnávání vodních zásob a infiltrace jsou některá z možných opatření, jak snížit naši potřebu čerstvé podzemní vody a doplnit její zásoby. Nicméně vrty a odběry podzemní vody budou i nadále nezbytné pro různé účely. Nedostatek podzemní vody již není výhradním problémem suchých nebo středomořských zemí. Nedávná delší období sucha opakovaně ukázala, že zásoby podzemních vod musí být ve všech členských státech pečlivě řízeny (odběry i doplňování).

Jako nástroj k dosažení dobrého kvantitativního a kvalitativního stavu útvarů podzemních vod by mělo v členských státech platit předchozí povolení k odběru a vzdouvání (rámcová směrnice o vodě). Směrnice neobsahuje žádné konkrétní požadavky na to, jak tato povolení úspěšně vymáhat, ani na další možné dopady, které by mohla mít na množství nebo kvalitu podzemních vod. Tento projekt je proto zaměřen konkrétně na vrty a odběry podzemní vody, včetně geotermálních systémů s otevřenou a uzavřenou smyčkou.

Jelikož se v členských státech pro tyto účely vrtá (prochází) různými vodonosnými vrstvami a akvitardy, je užitečné, aby členské státy sdílely poznatky nebo měly další pokyny k:

1. Jakým způsobem se má postupovat při povolování odběrů podzemní vody? Které konkrétní právní předpisy a požadavky platí pro ochranu podzemních vod (vrtání, instalace a využívání).

2. Které konkrétní metody se používají pro prosazování těchto právních předpisů (návštěvy na místě, kontrolní seznamy, využívání odborníků, osvědčené postupy).

Tento dvouletý projekt se zaměřuje na shromáždění těchto informací a vypracování návodů k vymahatelným předpisům o podzemních vodách a/nebo praktickým technikám či nástrojům pro jejich vymáhání .

Vhodná regulace a vymáhání předpisů o vrtání a odběrech podzemních vod jsou důležité pro dosažení dobrého kvantitativního a kvalitativního stavu útvarů podzemních vod, protože mohou mít přímý vliv na množství podzemních vod a nepřímý vliv na jejich kvalitu. Optimální potírání nelegálních vrtů a odběrů podzemních vod je proto nezbytným nástrojem. Důležité je poznamenat, že pod pojmem "nelegální" se v tomto smyslu rozumí nepovolená zařízení i zařízení povolená, ale nevyhovující (např. nadměrné odběry, vadná zařízení)


Subscribe to our newsletter