IMPEL Logo

Kick-off meeting Water and Land project Tackling Illegális felszín alatti vízfúrás és vízkivétel (TIGDA) - 2021. április 26. 10:00 CET - Virtuálisan, csapatokon keresztül.

04 Mar, 2021

A felszín alatti víz értékes erőforrás a környezet és a különböző emberi tevékenységek számára. Az erőforrásra nehezedő környezeti és antropogén nyomás többek között a következő: éghajlatváltozás (aszály, árvizek stb.), (túlzott) vízkivétel és szennyezés (pontszerű és diffúz). A víz újrafelhasználása, a vízpufferelés és a beszivárgás néhány lehetséges intézkedés, amelyekkel csökkenthető a friss felszín alatti víz iránti igényünk, valamint pótolható a tárolt vízkészlet. Ennek ellenére a felszín alatti víz fúrására és kinyerésére továbbra is szükség lesz különböző célokra. A felszín alatti vízhiány már nem kizárólag a száraz vagy mediterrán országok problémája. A közelmúlt elhúzódó aszályos időszakai ismételten világossá tették, hogy a felszín alatti vízkészletekkel minden tagállamban gondosan kell gazdálkodni (a vízkivétel és a feltöltés egyaránt).

A felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotának elérésének eszközeként a tagállamokban a vízkivételre és a feltöltésre előzetes engedélyt kell adni (WFD). Az irányelv nem tartalmaz konkrét követelményeket arra vonatkozóan, hogy miként lehet ezeket az engedélyeket sikeresen érvényesíteni, illetve milyen egyéb lehetséges hatásaik lehetnek a felszín alatti vizek mennyiségére vagy minőségére. Ez a projekt ezért kifejezetten a felszín alatti vizek fúrására és vízkivételére irányul, beleértve a nyílt és zárt hurkú geotermikus rendszereket is.

Mivel a tagállamokban a különböző víztartó rétegeket és víztartó rétegeket fúrják (át) e célokra, hasznos, ha a tagállamok megosztják egymással ismereteiket, vagy további útmutatással rendelkeznek a következőkről:

1. Milyen konkrét jogszabályok és követelmények vonatkoznak a felszín alatti vizek védelmére (fúrás, telepítés és kitermelés).

2. Milyen konkrét módszereket alkalmaznak e jogszabályok betartatására (helyszíni látogatások, ellenőrző listák, szakértők alkalmazása, bevált gyakorlatok).

Ez a kétéves projekt célja ezen információk összegyűjtése és a felszín alatti vizekre vonatkozó végrehajtható szabályozásra és/vagy gyakorlati végrehajtási technikákra vagy eszközökre vonatkozó útmutató dokumentumok készítése.

A felszín alatti víz fúrására és a vízkivételre vonatkozó megfelelő szabályozás és végrehajtás fontos a felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotának elérése szempontjából, mivel közvetlen hatással lehet a felszín alatti víz mennyiségére és közvetett hatással a felszín alatti víz minőségére. Az illegális talajvízfúrások és -kivételek optimális kezelése ezért alapvető fontosságú eszköz. Fontos megjegyezni, hogy az "illegális" alatt ebben az értelemben az engedély nélküli létesítményeket, valamint az engedélyezett, de nem megfelelő létesítményeket kell érteni (pl. túlzott vízkivétel, hibás telepítés)


Subscribe to our newsletter