IMPEL Logo

Nový předseda a místopředsedové sítě IMPEL

22 Dec, 2021

Na 22. valném shromáždění IMPEL, které se konalo minulý týden, byli zvoleni nový předseda a místopředsedové. Skupina IMPEL usilovně pracuje na zavedení nového systému řízení a nyní obsadila všechny své klíčové pozice. Předsedkyní byla zvolena Ana Garcia z IGAMAOT Portugalska. Místopředsedou pro projekty byl zvolen Jean-Luc Perrin z Ministerstva pro ekologickou transformaci a místopředsedkyní pro administrativu Kristina Rabe z Spolkového ministerstva životního prostředí, přírody ochrany přírody a jaderné bezpečnosti . IMPEL děkuje všem třem a také jejich domovským úřadům, které je podpořily v dobrovolné kandidatuře do těchto funkcí. Díky těmto jmenováním má IMPEL pevný základ pro další postup, a to jak jako síť, tak pro další práci na zlepšení implementace a prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Na Valném shromáždění byly také přijaty následující dokončené zprávy o projektech:

  • 2019/23 Program budování kapacit a odborné přípravy IMPEL
  • 2020/03 Odpadové hospodářství & oběhové hospodářství (WMCE)
  • 2020/09 Zpráva o extrakci půdních par
  • 2020/09 Zpráva o chemické oxidaci in situ
  • 2020/17 Monitorování velkých mořských obratlovců podél pevných transektů z trajektů a nákladních lodí: současný stav – FLT Europe
  • .
  • 2020/18 Akční plán EU pro obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy
  • 2020/05 Odpady z elektrických a elektronických zařízení  (OEEZ) článek 17 Volně pojíždějící osoby
  • 2021/02 Poučení z průmyslových havárií 2021 seminář
  • 2021/07 Projekt velké/malé přepravy odpadů (TFS)

V současné době se připravuje nová webová stránka IMPEL, na které budou tyto zprávy brzy k dispozici online. Síť stále pracuje na pracovním programu na období 2022-24, který by měl být dokončen na začátku roku 2022.

Zástupci našich partnerských sítí pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí, EUFJEENPEEnviCrimeNet a EPA Network byli zapojeni také noví pozorovatelé z OECD EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter