IMPEL Logo

Ny ordförande och nya vice ordförande för IMPEL-nätverket

22 Dec, 2021

En ny ordförande och vice ordförande valdes vid den 22:a generalförsamlingen för IMPEL som hölls förra veckan. IMPEL har arbetat hårt för att genomföra nya styrningsarrangemang och har nu tillsatt alla sina nyckelpositioner. Ana Garcia från IGAMAOT i Portugal valdes till ordförande. Jean-Luc Perrin från Ministeriet för ekologisk övergång valdes till vice ordförande för projekt och Kristina Rabe från Federala ministeriet för miljö, natur bevarande och kärnsäkerhet valdes till vice ordförande för administration. IMPEL tackar alla tre och även deras hemländers myndigheter som har stöttat dem i deras frivilliga arbete för dessa roller. Dessa utnämningar ger IMPEL en solid grund för att gå vidare, både som nätverk och för att fortsätta att arbeta för att förbättra genomförandet och tillämpningen av miljölagstiftningen.

Också vid generalförsamlingen antogs följande avslutade projektrapporter:

  • 2019/23 IMPEL:s program för kapacitetsuppbyggnad och utbildning
  • .
  • 2020/03 Waste Management & Circular Economy (WMCE)
  • 2020/09 Rapport om extraktion av jordånga
  • 2020/09 Rapport om kemisk oxidation på plats
  • 202020/17 Övervakning av stora marina ryggradsdjur längs fasta transekter från färjor och lastfartyg: en aktuell situation – FLT Europe
  • 2020/18 EU:s handlingsplan för handel med vilda djur och växter
  • 202020/05 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning  (WEEE) Artikel 17 Fripassagerare
  • 2021/02 Lärdomar från industriolyckor 2021-seminarium
  • 2021/07 Projekt om stora och små gränsöverskridande avfallstransporter (TFS)

En ny webbplats för IMPEL håller på att utvecklas och dessa rapporter kommer snart att finnas tillgängliga online. Nätverket arbetar fortfarande med arbetsprogrammet för 2022-24 som bör vara klart i början av 2022.

Representanter från våra partnernätverk för miljöövervakning, EUFJEENPEEnviCrimeNet och EPA Network deltog också liksom en ny observatör från OECD:s EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter