IMPEL Logo

IMPELi võrgustiku uus esimees ja aseesimehed

22 Dec, 2021

Möödunud nädalal toimunud IMPELi 22. üldkogul valiti uus esimees ja aseesimehed. IMPEL on teinud kõvasti tööd uue juhtimiskorra rakendamiseks ja on nüüdseks täitnud kõik võtmepositsioonid. Esimeheks valiti Ana Garcia IGAMAOT Portugalist. Jean-Luc Perrin ökoloogilise ülemineku ministeeriumist valiti aseesimeheks projektid ja Kristina Rabe Keskkonna-, Loodus- Keskkonnakaitse ja tuumaohutuse föderaalministeeriumist valiti aseesimeheks haldus. IMPEL tänab kõiki kolme ja ka nende kodukoha ametiasutusi, kes toetasid neid vabatahtlikuna nendele ametikohtadele kandideerimisel. Need ametissenimetamised panevad IMPELi tugevale alusele, et liikuda edasi nii võrgustikuna kui ka jätkata tööd keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise ja jõustamise parandamiseks.

Ka üldkoosolekul võeti vastu järgmised lõpetatud projektiaruanded:

  • 2019/23 IMPELi suutlikkuse suurendamise ja koolituse programm
  • 2020/03 Jäätmekäitlus ja ringmajandus (WMCE)
  • 2020/09 Aruanne pinnase aurustumise kohta
  • 2020/09 In Situ keemilise oksüdeerimise aruanne
  • 2020/17 Suurte mereselgrootute seire parvlaevadelt ja kaubalaevadelt mööda fikseeritud läbilõike: hetkeseis – FLT Europe
  • 2020/18 ELi tegevuskava eluslooduse salakaubaveo kohta
  • 2020/05 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed  (WEEE) artikkel 17 Vaba liiklejad
  • 2021/02 Tööstusõnnetustest saadud õppetunnid 2021 seminar
  • 2021/07 Suur/väike jäätmeveo (TFS) projekt

Uue IMPELi veebisait on praegu väljatöötamisel ja need aruanded on peagi veebis kättesaadavad. Võrgustik töötab veel tööprogrammi kallal aastateks 2022-24, mis peaks valmima 2022. aasta alguses.

Esindajad meie partneritest keskkonnanõuete täitmise võrgustikest, EUFJEENPEEnviCrimeNet ja EPA Network olid samuti kaasatud, nagu ka uus vaatleja OECD EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter