IMPEL Logo

Novi predsednik in podpredsedniki mreže IMPEL

22 Dec, 2021

Na 22. generalni skupščini (GA) združenja IMPEL, ki je potekala prejšnji teden, so bili izvoljeni novi predsednik in podpredsedniki. Odbor IMPEL si je prizadeval za uvedbo nove ureditve upravljanja in je zdaj zasedel vse ključne položaje. Za predsednico je bila izvoljena Ana Garcia iz IGAMAOT Portugalske. Jean-Luc Perrin iz Ministrstva za ekološki prehod je bil izvoljen za podpredsednika Projekti in Kristina Rabe iz Zveznega ministrstva za okolje, naravo zaščito in jedrsko varnost za podpredsednico uprava. IMPEL se zahvaljuje vsem trem in tudi njihovim matičnim oblastem, ki so jih podprle pri prostovoljnem delu za te vloge. S temi imenovanji je IMPEL postavil trdne temelje za napredovanje, tako kot mreža kot tudi za nadaljnje delo za izboljšanje izvajanja in uveljavljanja okoljske zakonodaje.

Na skupščini so bila sprejeta tudi naslednja zaključena projektna poročila:

  • 2019/23 Program krepitve zmogljivosti in usposabljanja IMPEL
  • 2020/03 Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo (WMCE)
  • 2020/09 Poročilo o ekstrakciji hlapov iz tal
  • 2020/09 Poročilo o kemični oksidaciji na kraju samem
  • 2020/17 Spremljanje velikih morskih vretenčarjev vzdolž fiksnih transektov s trajektov in tovornih plovil: stanje tehnike – FLT Europe
  • 2020/18 Akcijski načrt EU za trgovino s prostoživečimi živalmi in rastlinami
  • 2020/05 Odpadki iz električne in elektronske opreme  (OEEO) člen 17 Prosti prehodi
  • 2021/02 Seminar o izkušnjah iz industrijskih nesreč 2021
  • 2021/07 Projekt Velike/majhne čezmejne pošiljke odpadkov (TFS)

Nova spletna stran IMPEL je trenutno v razvoju in ta poročila bodo kmalu na voljo na spletu. Mreža še vedno pripravlja delovni program za obdobje 2022-24, ki naj bi bil dokončan v začetku leta 2022.

Predstavniki naših partnerskih mrež za okoljsko skladnost, EUFJEENPEEnviCrimeNet in EPA Network so sodelovali tudi novi opazovalec iz OECD EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter