IMPEL Logo

Nový predseda a podpredsedovia siete IMPEL

22 Dec, 2021

Na 22. valnom zhromaždení (VZ) IMPEL, ktoré sa konalo minulý týždeň, boli zvolení nový predseda a podpredsedovia. Skupina IMPEL intenzívne pracovala na zavedení nových mechanizmov riadenia a teraz obsadila všetky svoje kľúčové pozície. Za predsedníčku bola zvolená Ana Garcia z IGAMAOT Portugalska. Jean-Luc Perrin z Ministerstva pre ekologickú transformáciu bol zvolený za podpredsedu Projekty a Kristina Rabe z Zemského ministerstva životného prostredia, prírody ochrany a jadrovej bezpečnosti bola zvolená za podpredsedníčku Administratíva. IMPEL ďakuje všetkým trom a tiež ich domovským orgánom, ktoré ich podporili v dobrovoľníckom pôsobení v týchto funkciách. Vďaka týmto vymenovaniam má skupina IMPEL pevný základ pre napredovanie, a to ako sieť, ako aj pre pokračovanie v práci na zlepšení implementácie a presadzovania právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Na VZ boli prijaté aj tieto dokončené správy o projektoch:

  • 2019/23 Program budovania kapacít a odbornej prípravy IMPEL
  • 2020/03 Odpadové hospodárstvo & obehové hospodárstvo (WMCE)
  • 2020/09 Správa o extrakcii pôdnych pár
  • 2020/09 Správa o chemickej oxidácii in situ
  • 2020/17 Monitorovanie veľkých morských stavovcov pozdĺž pevných transektov z trajektov a nákladných plavidiel: súčasný stav – FLT Europe
  • 2020/18 Akčný plán EÚ pre obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami
  • 2020/05 Odpad z elektrických a elektronických zariadení  (OEEZ) článok 17 Voľne pohybujúce sa osoby
  • 2021/02 Seminár Poučenie z priemyselných havárií 2021
  • 2021/07 Projekt veľkej/malej cezhraničnej prepravy odpadu (TFS)

V súčasnosti sa pripravuje nová webová stránka IMPEL a tieto správy budú čoskoro dostupné online. Sieť stále pracuje na pracovnom programe na roky 2022 - 24, ktorý by mal byť dokončený začiatkom roka 2022.

Zástupcovia našich partnerských sietí pre dodržiavanie environmentálnych predpisov, EUFJEENPEEnviCrimeNet a EPA Network zúčastnili aj nový pozorovateľ z OECD EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter