IMPEL Logo

Ny formand og nye næstformænd for IMPEL-netværket

22 Dec, 2021

En ny formand og næstformænd blev valgt på den 22. generalforsamling (GA) af IMPEL, der blev afholdt i sidste uge. IMPEL har arbejdet hårdt på at gennemføre nye ledelsesordninger og har nu besat alle sine nøgleposter. Ana Garcia fra IGAMAOT i Portugal blev valgt som formand. Jean-Luc Perrin fra Ministeriet for økologisk omstilling blev valgt som næstformand for projekter, og Kristina Rabe fra Føderalministeriet for miljø, natur bevaring og nuklear sikkerhed blev valgt som næstformand for administration. IMPEL takker dem alle tre og også deres hjemlige myndigheder, som har støttet dem i at stille op til disse roller som frivillige. Disse udnævnelser giver IMPEL et solidt grundlag for at komme videre, både som netværk og for fortsat at arbejde for at forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af miljølovgivningen.

Også på generalforsamlingen blev følgende afsluttede projektrapporter vedtaget:

  • 2019/23 IMPEL Kapacitetsopbygning og uddannelsesprogram
  • 2020/03 Affaldshåndtering og cirkulær økonomi (WMCE)
  • 2020/09 Rapport om jorddampekstraktion
  • 2020/09 Rapport om kemisk oxidation in situ
  • 2020/17 Overvågning af store marine hvirveldyr langs faste transekter fra færger og fragtskibe: en status over den nyeste teknologi – FLT Europe
  • 2020/18 EU-handlingsplan for handel med vilde dyr og planter
  • 202020/05 Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr  (WEEE) Artikel 17 Free-riders
  • 2021/02 Erfaringer fra industriulykker 2021-seminar
  • 2021/07 Projekt om store/lille grænseoverskridende overførsel af affald (TFS)

Et nyt IMPEL-websted er under udvikling, og disse rapporter vil snart være tilgængelige online. Netværket arbejder stadig på arbejdsprogrammet for 2022-24, som forventes at blive færdiggjort i begyndelsen af 2022.

Repræsentanter fra vores partnernetværk for miljøoverholdelse, EUFJEENPEEnviCrimeNet og EPA Network var også involveret samt en ny observatør fra OECD's EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter