IMPEL Logo

Nowy przewodniczący i wiceprzewodniczący sieci IMPEL

22 Dec, 2021

Nowy przewodniczący i wiceprzewodniczący zostali wybrani podczas 22nd Zgromadzenia Ogólnego (GA) IMPEL, które odbyło się w zeszłym tygodniu. IMPEL ciężko pracowała nad wdrożeniem nowych ustaleń dotyczących zarządzania i obecnie obsadziła wszystkie swoje kluczowe stanowiska. Ana Garcia z IGAMAOT w Portugalii została wybrana na przewodniczącą. Jean-Luc Perrin z Ministerstwa ds. transformacji ekologicznej został wybrany na wiceprzewodniczącego ds. projektów, a Kristina Rabe z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Przyrody Konserwacji i Bezpieczeństwa Nuklearnego została wybrana na wiceprzewodniczącą ds. administracji. IMPEL dziękuje wszystkim trzem osobom, a także ich macierzystym władzom, które wspierały ich w ochotniczym pełnieniu tych funkcji. Dzięki tym nominacjom IMPEL ma solidne podstawy do dalszego rozwoju, zarówno jako sieć, jak i do dalszej pracy nad poprawą wdrażania i egzekwowania prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego przyjęto również następujące sprawozdania z zakończonych projektów:

 • 2019/23 Program budowania potencjału i szkoleń IMPEL
 • 2020/03 Waste Management & Circular Economy (WMCE)
 • .
 • 2020/09 Sprawozdanie z ekstrakcji pary wodnej z gleby
 • 2020/09 Sprawozdanie In Situ Chemical Oxidation
 • 2020/17 Monitoring large marine vertebrates along fixed transects from ferries and cargo vessels: a state of the art – FLT Europe
 • 2020/18 EU Action plan wildlife trafficking
 • .
 • 2020/05 Odpady ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Artykuł 17 Free-riders
 • .
 • 2021/02 Seminarium Lessons learned from Industrial accidents 2021
 • .
 • 2021/07 Projekt Duży/Mały Transfrontowy Przemieszczanie odpadów (TFS)
 • .

Obecnie trwają prace nad nową stroną internetową IMPEL i wkrótce te raporty będą dostępne online. Sieć nadal pracuje nad programem prac na lata 2022-24, który powinien zostać sfinalizowany na początku 2022 r.

Przedstawiciele naszych partnerskich sieci zgodności środowiskowej, EUFJEENPEEnviCrimeNet i EPA Network były również zaangażowane, jak również nowy obserwator z OECD EU4Environment Programme.

.

Subscribe to our newsletter