IMPEL Logo

Nieuwe voorzitter en vice-voorzitters voor IMPEL-netwerk

22 Dec, 2021

Tijdens de 22e Algemene Vergadering (AV) van IMPEL, die vorige week plaatsvond, zijn een nieuwe voorzitter en vice-voorzitters gekozen. IMPEL heeft hard gewerkt aan nieuwe bestuursregelingen en heeft nu alle sleutelposities ingevuld. Ana Garcia van IGAMAOT in Portugal werd verkozen tot voorzitter. Jean-Luc Perrin van het Ministerie voor ecologische transitie werd gekozen als vice-voorzitter Projecten en Kristina Rabe van het Federaal Ministerie voor Milieu, Natuur Bescherming en Nucleaire Veiligheid werd gekozen als vice-voorzitter Administratie. IMPEL dankt hen alle drie en ook hun thuisautoriteiten die hen hebben gesteund bij het vervullen van deze functies. Deze benoemingen geven IMPEL een stevige basis om verder te gaan, zowel als netwerk als om te blijven werken aan een betere uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving.

Ook werden tijdens de AV de volgende voltooide projectverslagen goedgekeurd:

  • 2019/23 IMPEL-programma voor capaciteitsopbouw en opleiding
  • 2020/03 Afvalbeheer & Circulaire economie (WMCE)
  • 2020/09 Verslag over bodemluchtextractie
  • 2020/09 Verslag over in situ chemische oxidatie
  • 2020/17 Monitoring van grote gewervelde zeedieren langs vaste transecten vanaf veerboten en vrachtschepen: een stand van zaken – FLT Europe
  • 2020/18 EU-actieplan wildlife trafficking
  • 2020/05 Waste from Electrical and Electronic Equipment  (WEEE) Artikel 17 Free-riders
  • 2021/02 Lessen uit industriële ongevallen 2021 seminar
  • 2021/07 Project grote/kleine grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen (TFS)

Een nieuwe IMPEL-website wordt momenteel ontwikkeld en deze verslagen zullen binnenkort online beschikbaar zijn. Het netwerk werkt nog aan het werkprogramma voor 2022-24 dat begin 2022 moet zijn afgerond.

Vertegenwoordigers van onze partnernetwerken voor de naleving van milieuregels, EUFJEENPEEnviCrimeNet en het EPA Network waren ook betrokken, evenals een nieuwe waarnemer van het OECD EU4Environment Programme.

Subscribe to our newsletter