IMPEL Logo

IMPEL-verkoston uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

22 Dec, 2021

Viime viikolla pidetyssä IMPELin 22. yleiskokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. IMPEL on työskennellyt ahkerasti uusien hallintojärjestelyjen toteuttamiseksi ja on nyt täyttänyt kaikki keskeiset virat. Puheenjohtajaksi valittiin Ana Garcia portugalilaisesta IGAMAOT sta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jean-Luc Perrin ympäristöministeriöstä ja varapuheenjohtajaksi hankkeista ja varapuheenjohtajaksi hallinnosta Kristina Rabe ympäristö-, luonto- liittovaltion luonnonsuojelu- ja ydinturvallisuusministeriöstä . IMPEL kiittää kaikkia kolmea heistä ja myös heidän kotiviranomaisiaan, jotka ovat tukeneet heitä vapaaehtoistyössä näihin tehtäviin. Nämä nimitykset antavat IMPELille vankan pohjan edetä eteenpäin sekä verkostona että jatkamaan työtä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon ja valvonnan parantamiseksi.

Kokouksessa hyväksyttiin myös seuraavat valmistuneet hankeraportit:

 • 2019/23 IMPELin valmiuksien kehittämis- ja koulutusohjelma
 • .
 • 2020/03 Jätehuolto ja kiertotalous (WMCE)
 • .
 • 2020/09 Maaperän höyrynpoistoa koskeva kertomus
 • 2020/09 In Situ Chemical Oxidation -raportti
 • 2020/17 Suurten meriselkärankaisten seuranta lautoilta ja rahtilaivoilta kiinteitä poikkileikkauksia pitkin: tekniikan nykytila – FLT Europe
 • .
 • 2020/18 EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien salakuljetuksesta
 • .
 • 2020/05 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu  (WEEE) 17 artikla Vapaamatkustajat
 • 2021/02 Teollisuusonnettomuuksista saadut kokemukset 2021-seminaari
 • 2021/07 Jätteiden siirrot suurten ja pienten jätteiden siirto (TFS) -hanke

Uutta IMPELin verkkosivustoa kehitetään parhaillaan, ja nämä raportit ovat pian saatavilla verkossa. Verkosto työstää edelleen työohjelmaa vuosille 2022-24, jonka pitäisi valmistua vuoden 2022 alussa.

Kumppaniverkostojemme edustajat ympäristövaatimusten noudattamista valvovista verkostoista, EUFJEENPEEnviCrimeNet ja EPA Network olivat myös mukana sekä uusi tarkkailija OECD EU4Environment Programme:sta.

Subscribe to our newsletter