IMPEL Logo

Projekta "Vides kaitējuma novērtēšanas kritēriji" (CAED) sanāksme notika 2022. gada 27.-28. oktobrī.

03 Nov, 2022

27. un 28. oktobrī notika IMPEL projekta grupas par videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas kritērijiem (Criteria for the Assessment of the Environmental Damage - CAED) otrā sanāksme 2022. gadā. Sanāksme bija "hibrīda", jo lielākā daļa dalībnieku atradās uz vietas Berlīnē, Federālajā vides, dabas aizsardzības, kodoldrošības un patērētāju aizsardzības ministrijā. Tika sniegtas prezentācijas par dažādiem gadījuma pētījumiem saistībā ar bioloģiskajai daudzveidībai, ūdenim un zemei nodarīto kaitējumu, kuros CAED praktiskās tabulas tika veiksmīgi izmēģinātas turpmākai pilnveidošanai. Projekta dalībnieki pašlaik strādā pie turpmākas CAED praktisko tabulu uzlabošanas un vienkāršošanas, kā arī pie īpaša kontrolsaraksta izveides inspektoriem, lai identificētu potenciālos ELD gadījumus un uzsāktu ELD procedūras. Projektā paredzēts, ka šis pašreizējais darbs tiks pabeigts līdz 2023. gada vasarai.

Subscribe to our newsletter