IMPEL Logo

Çevresel Zararın Değerlendirilmesi için Kriterler (CAED) proje toplantısı 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi

03 Nov, 2022

Çevresel Zararın Değerlendirilmesi için Kriterler (CAED) konulu IMPEL proje ekibi 2022 yılının ikinci toplantısını 27 ve 28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcıların çoğunun Berlin'de, Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı'nda bulunmasıyla "karma" bir şekilde gerçekleşti. CAED Pratik Tablolarının daha da geliştirilmesi için başarıyla test edildiği biyoçeşitlilik hasarı, su ve toprak hasarı ile ilgili çeşitli vaka çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı. Proje üyeleri şu anda CAED Uygulama Tablolarını daha da geliştirmek ve basitleştirmek ve potansiyel ELD vakalarını belirlemek ve ELD prosedürlerini başlatmak amacıyla müfettişler için özel bir kontrol listesi oluşturmak üzerinde çalışmaktadır. Proje, bu mevcut çalışmanın 2023 yazına kadar tamamlanmasını öngörmektedir.

Subscribe to our newsletter