IMPEL Logo

Stretnutie projektu Kritériá pre hodnotenie environmentálnych škôd (CAED) sa konalo 27.-28. októbra 2022

03 Nov, 2022

Dňa 27. a 28. októbra sa uskutočnilo druhé stretnutie projektového tímu IMPEL pre kritériá hodnotenia environmentálnych škôd (CAED) v roku 2022. Stretnutie bolo "hybridné", pričom väčšina účastníkov bola na mieste v Berlíne, na Spolkovom ministerstve životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Prezentované boli rôzne prípadové štúdie škôd na biodiverzite, vode a pôde, na ktorých sa s úspechom testovali praktické tabuľky CAED s cieľom ďalšieho zlepšenia. Členovia projektu v súčasnosti pracujú na ďalšom zlepšení a zjednodušení praktických tabuliek CAED a na vytvorení osobitného kontrolného zoznamu pre inšpektorov s cieľom identifikovať potenciálne prípady ELD a začať postupy ELD. Projekt predpokladá dokončenie tejto aktuálnej práce do leta 2023.

Subscribe to our newsletter