IMPEL Logo

Ympäristövahinkojen arviointikriteerit (CAED) -hankkeen kokous pidettiin 27.-28. lokakuuta 2022.

03 Nov, 2022

Ympäristövahinkojen arviointiperusteita (CAED) käsittelevä IMPEL-hankeryhmä piti toisen kokouksensa 27. ja 28. lokakuuta 2022. Kokous oli "hybridikokous", ja useimmat osallistujat olivat paikalla Berliinissä, liittovaltion ympäristö-, luonnonsuojelu-, ydinturvallisuus- ja kuluttajansuojaministeriössä. Kokouksessa esiteltiin erilaisia tapaustutkimuksia biologisen monimuotoisuuden sekä vesi- ja maavahinkojen osalta, joissa CAED:n käytännön taulukoita testattiin menestyksekkäästi, jotta niitä voitaisiin kehittää edelleen. Hankkeen jäsenet pyrkivät parhaillaan parantamaan ja yksinkertaistamaan CAED:n käytännön taulukoita ja laatimaan tarkastajille erityisen tarkistuslistan, jonka avulla he voivat tunnistaa mahdolliset ELD-tapaukset ja käynnistää ELD-menettelyt. Hanke on tarkoitus saada päätökseen kesään 2023 mennessä.

Subscribe to our newsletter