IMPEL Logo

2022 m. spalio 27-28 d. įvyko projekto "Žalos aplinkai vertinimo kriterijai" (CAED) susitikimas.

03 Nov, 2022

Spalio 27-28 d. įvyko antrasis 2022 m. IMPEL projekto "Žalos aplinkai vertinimo kriterijai" (angl. Criteria for the Assessment of the Environmental Damage, CAED) grupės susitikimas. Susitikimas buvo "hibridinis" - dauguma dalyvių buvo Berlyne, Federalinėje aplinkos, gamtos apsaugos, branduolinės saugos ir vartotojų apsaugos ministerijoje. Buvo pristatyti įvairūs biologinei įvairovei, vandeniui ir žemei padarytos žalos atvejai, kuriuose CAED praktinės lentelės buvo sėkmingai išbandytos, siekiant jas toliau tobulinti. Šiuo metu projekto nariai toliau tobulina ir supaprastina CAED praktines lenteles ir rengia specialų kontrolinį sąrašą inspektoriams, kad jie galėtų nustatyti galimus ELD atvejus ir pradėti ELD procedūras. Projekte numatoma, kad šis dabartinis darbas bus baigtas iki 2023 m. vasaros.

Subscribe to our newsletter