IMPEL Logo

Criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) projectbijeenkomst gehouden op 27-28 oktober 2022

03 Nov, 2022

Het IMPEL-projectteam inzake criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED) heeft op 27 en 28 oktober zijn tweede vergadering van 2022 gehouden. De vergadering was "hybride", waarbij de meeste deelnemers ter plaatse waren in Berlijn, bij het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming. Er werden presentaties gegeven over verschillende casestudies van schade aan biodiversiteit, water en land waar de CAED-praktijktabellen met succes werden getest voor verdere verbetering. De projectleden werken momenteel aan de verdere verbetering en vereenvoudiging van de CAED-praktijktabellen en aan de opstelling van een specifieke checklist voor inspecteurs om potentiële gevallen van ELD op te sporen en ELD-procedures in te leiden. Het project voorziet dat dit huidige werk tegen de zomer van 2023 zal zijn afgerond.

Subscribe to our newsletter