IMPEL Logo

Projektmødet om kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) blev afholdt den 27-28. oktober 2022.

03 Nov, 2022

IMPEL-projektgruppen om kriterier for vurdering af miljøskader (CAED) holdt sit andet møde i 2022 den 27. og 28. oktober. Mødet var "hybrid", idet de fleste deltagere var på stedet i Berlin, i forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, nuklear sikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Der blev holdt præsentationer af forskellige casestudier af skader på biodiversitet, vand og jord, hvor CAED Practical Tables blev afprøvet med succes med henblik på yderligere forbedring. Projektmedlemmerne arbejder i øjeblikket på at forbedre og forenkle CAED-tabellerne yderligere og på at udarbejde en specifik tjekliste for inspektører med henblik på at identificere potentielle ELD-sager og iværksætte ELD-procedurer. Projektet forventer at afslutte dette arbejde inden sommeren 2023.

Subscribe to our newsletter