IMPEL Logo

Ve dnech 27. a 28. října 2022 se konalo zasedání projektu Kritéria pro hodnocení ekologických škod (CAED).

03 Nov, 2022

Ve dnech 27. a 28. října se uskutečnilo druhé setkání projektového týmu IMPEL pro kritéria hodnocení škod na životním prostředí (CAED) v roce 2022. Jednání bylo "hybridní", většina účastníků byla na místě v Berlíně, na Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele. Byly prezentovány různé případové studie poškození biologické rozmanitosti, vody a půdy, na nichž byly s úspěchem testovány praktické tabulky CAED pro další vylepšení. Členové projektu v současné době pracují na dalším zdokonalení a zjednodušení praktických tabulek CAED a na sestavení specifického kontrolního seznamu pro inspektory s cílem identifikovat potenciální případy ELD a zahájit postupy ELD. Projekt předpokládá dokončení těchto aktuálních prací do léta 2023.

Subscribe to our newsletter