IMPEL Logo

Keskkonnakahju hindamise kriteeriumid (CAED) projekti koosolek toimus 27.-28. oktoobril 2022

03 Nov, 2022

Keskkonnakahju hindamise kriteeriumide (CAED) IMPELi projektirühm pidas 27. ja 28. oktoobril oma teise 2022. aasta kohtumise. Koosolek oli "hübriidne", enamik osalejaid viibis kohapeal Berliinis, Saksamaa Liitvabariigi keskkonna-, looduskaitse-, tuumaohutuse ja tarbijakaitse ministeeriumis. Ettekanded esitati erinevate bioloogilise mitmekesisuse, vee- ja maakahjustuste juhtumiuuringute kohta, kus CAEDi praktilisi tabeleid katsetati edukalt edasiseks täiustamiseks. Projekti liikmed töötavad praegu CAED praktiliste tabelite edasise täiustamise ja lihtsustamise ning inspektorite jaoks konkreetse kontrollnimekirja koostamise kallal, et tuvastada võimalikud ELD juhtumid ja algatada ELD menetlused. Projekti raames on kavas see töö lõpetada 2023. aasta suveks.

Subscribe to our newsletter