IMPEL Logo

Spotkanie projektu Criteria for the Assessment of the Environmental Damage (CAED) odbyło się w dniach 27-28 października 2022 r.

03 Nov, 2022

Zespół projektu IMPEL ds. kryteriów oceny szkód środowiskowych (CAED) odbył w dniach 27 i 28 października br. swoje drugie spotkanie z 2022 roku. Spotkanie miało charakter "hybrydowy", przy czym większość uczestników była na miejscu w Berlinie, w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Nuklearnego i Ochrony Konsumentów. Przedstawiono prezentacje dotyczące różnych studiów przypadków szkód w różnorodności biologicznej, szkód w wodzie i na ziemi, gdzie Praktyczne Tabele CAED zostały przetestowane z sukcesem w celu dalszego udoskonalenia. Członkowie projektu pracują obecnie nad dalszym ulepszeniem i uproszczeniem Tablic Praktycznych CAED oraz nad stworzeniem specjalnej listy kontrolnej dla inspektorów w celu zidentyfikowania potencjalnych przypadków ELD i zainicjowania procedur ELD. Projekt przewiduje ukończenie tych bieżących prac do lata 2023 r..

.

Subscribe to our newsletter