IMPEL Logo

Projektni sestanek o merilih za ocenjevanje okoljske škode (CAED) je potekal 27. in 28. oktobra 2022.

03 Nov, 2022

27. in 28. oktobra je potekal drugi sestanek projektne skupine IMPEL za merila za ocenjevanje okoljske škode (CAED) v letu 2022. Srečanje je bilo "hibridno", saj je bila večina udeležencev na terenu v Berlinu, na Zveznem ministrstvu za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov. Predstavljene so bile različne študije primerov o škodi na biotski raznovrstnosti, vodi in zemljiščih, na katerih so bile uspešno preizkušene praktične tabele CAED za nadaljnjo izboljšavo. Člani projekta si trenutno prizadevajo za nadaljnje izboljšanje in poenostavitev praktičnih tabel CAED ter pripravo posebnega kontrolnega seznama za inšpektorje, da bi prepoznali morebitne primere ELD in sprožili postopke ELD. Projekt predvideva, da bo to trenutno delo končano do poletja 2023.

Subscribe to our newsletter