IMPEL Logo

IMPEL kuģu pārstrādes projekts

26 Oct, 2022

Projekta IMPEL Ship Recycling mērķis ir uzlabot sadarbību starp šajā jomā iesaistītajām vides un jūrniecības iestādēm. Atšķirīgie ES tiesību akti un saistītās kompetences apgrūtina to īstenošanu, uzraudzību un izpildi. Lai novērstu nelegālus pārvadājumus, tiks izstrādāti norādījumu materiāli iestādēm un citām iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā arī tiks organizēta inspektoru un citu ieinteresēto personu kapacitātes palielināšana. Tiks pētīta arī sadarbība ar citām iestādēm, aģentūrām, tīkliem ES un ārpus tās, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām.

Pēdējā laikā tika organizēti divi klātienes pasākumi, piemēram, mācību vizīte Norvēģijā un seminārs Nīderlandē. Papildus prezentācijām un diskusijām abu pasākumu laikā tika organizēti arī izbraukumi uz ES apstiprinātām kuģu pārstrādes rūpnīcām. 

Subscribe to our newsletter