IMPEL Logo

IMPEL Scheepsrecyclingproject

26 Oct, 2022

Het IMPEL Ship Recycling project heeft tot doel de samenwerking tussen milieu- en maritieme autoriteiten die op dit gebied actief zijn te verbeteren. Uiteenlopende EU-wetgeving en bijbehorende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen, netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele organisaties worden onderzocht.

Recentelijk zijn er twee persoonlijke evenementen georganiseerd, zoals een studiebezoek aan Noorwegen en een workshop in Nederland. Naast presentaties en discussies werden tijdens beide evenementen excursies naar door de EU erkende scheepsrecyclinginstallaties georganiseerd. 

Subscribe to our newsletter