IMPEL Logo

IMPEL Gemi Geri Dönüşüm Projesi

26 Oct, 2022

IMPEL Gemi Geri Dönüşüm projesi, bu alanda yer alan çevre ve denizcilik otoriteleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı AB mevzuatı ve ilgili yetkiler, uygulama, denetim ve yaptırımı zorlaştırmaktadır. Yasa dışı sevkiyatları önlemek için yetkililer ve ilgili diğer paydaşlar için rehberlik materyalleri geliştirilecek ve denetçiler ve diğer paydaşlar için kapasite geliştirme organize edilecektir. Ayrıca, AB içindeki ve dışındaki diğer kurumlar, ajanslar, ağlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği araştırılacaktır.

Son zamanlarda Norveç'e bir çalışma ziyareti ve Hollanda'da bir çalıştay gibi iki yüz yüze etkinlik düzenlenmiştir. Her iki etkinlikte de sunumlar ve tartışmaların yanı sıra AB onaylı Gemi Geri Dönüşüm tesislerine saha gezileri düzenlenmiştir. 

Subscribe to our newsletter