IMPEL Logo

Proiectul de reciclare a navelor IMPEL

26 Oct, 2022

Proiectul IMPEL Ship Recycling își propune să îmbunătățească colaborarea dintre autoritățile de mediu și cele maritime implicate în acest domeniu. Diferitele legislații ale UE și competențele aferente fac ca punerea în aplicare, supravegherea și asigurarea respectării legislației să fie o provocare. Pentru a preveni transporturile ilegale vor fi elaborate materiale de orientare pentru autorități și alte părți interesate implicate și se va organiza consolidarea capacităților pentru inspectori și alte părți interesate. De asemenea, va fi explorată cooperarea cu alte instituții, agenții, rețele din interiorul și din afara UE, precum și cu organisme neguvernamentale.

Recent, au fost organizate două evenimente în persoană, cum ar fi o vizită de studiu în Norvegia și un atelier de lucru în Țările de Jos. Pe lângă prezentările și discuțiile din cadrul ambelor evenimente, au fost organizate excursii pe teren la instalații de reciclare a navelor aprobate de UE. 

.

Subscribe to our newsletter