IMPEL Logo

IMPEL laivų perdirbimo projektas

26 Oct, 2022

Projekto IMPEL "Laivų perdirbimas" tikslas - pagerinti šioje srityje dirbančių aplinkosaugos ir jūrų sektoriaus institucijų bendradarbiavimą. Skirtingi ES teisės aktai ir susijusios kompetencijos apsunkina jų įgyvendinimą, priežiūrą ir vykdymą. Siekiant užkirsti kelią neteisėtam krovinių gabenimui, bus parengta rekomendacinė medžiaga valdžios institucijoms ir kitoms susijusioms suinteresuotosioms šalims, taip pat organizuojamas inspektorių ir kitų suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimas. Taip pat bus ieškoma galimybių bendradarbiauti su kitomis institucijomis, agentūromis, tinklais ES ir už jos ribų, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Neseniai buvo surengti du asmeniniai renginiai, pavyzdžiui, mokomasis vizitas į Norvegiją ir seminaras Nyderlanduose. Be pranešimų ir diskusijų per abu renginius buvo surengtos išvykos į ES patvirtintas laivų perdirbimo įmones. 

Subscribe to our newsletter