IMPEL Logo

IMPEL-alusten kierrätyshanke

26 Oct, 2022

IMPEL Ship Recycling -hankkeen tavoitteena on parantaa alan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten välistä yhteistyötä. Erilainen EU-lainsäädäntö ja siihen liittyvät toimivaltuudet tekevät täytäntöönpanosta, valvonnasta ja noudattamisen valvonnasta haastavaa. Laittomien kuljetusten estämiseksi kehitetään viranomaisille ja muille sidosryhmille suunnattua ohjeistusta ja järjestetään tarkastajien ja muiden sidosryhmien valmiuksien kehittämistä. Lisäksi selvitetään yhteistyötä muiden laitosten, virastojen ja verkostojen kanssa EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä valtiosta riippumattomien elinten kanssa.

Viime aikoina on järjestetty kaksi henkilökohtaista tilaisuutta, kuten opintomatka Norjaan ja työpaja Alankomaissa. Molemmissa tilaisuuksissa järjestettiin esitysten ja keskustelujen lisäksi tutustumiskäyntejä EU:n hyväksymiin alusten kierrätyslaitoksiin. 

Subscribe to our newsletter