IMPEL Logo

IMPELi laevade ringlussevõtu projekt

26 Oct, 2022

Laevade ringlussevõtu IMPEL-projekti eesmärk on parandada koostööd selles valdkonnas tegutsevate keskkonna- ja merendusasutuste vahel. Erinevad ELi õigusaktid ja nendega seotud pädevused muudavad rakendamise, järelevalve ja jõustamise keeruliseks. Ebaseadusliku veo vältimiseks töötatakse välja juhendmaterjalid ametiasutustele ja teistele asjaomastele sidusrühmadele ning korraldatakse inspektorite ja teiste sidusrühmade suutlikkuse suurendamine. Samuti uuritakse koostööd teiste institutsioonide, asutuste ja võrgustikega ELis ja väljaspool ELi ning valitsusväliste organisatsioonidega.

Hiljuti korraldati kaks isiklikku üritust, näiteks õppevisiit Norrasse ja seminar Madalmaades. Lisaks ettekannetele ja aruteludele korraldati mõlemal üritusel väljasõidud ELi poolt heaks kiidetud laevade ringlussevõtu rajatistesse. 

Subscribe to our newsletter