IMPEL Logo

Projekt recyklácie lodí IMPEL

26 Oct, 2022

Projekt IMPEL zameraný na recykláciu lodí má za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi environmentálnymi a námornými orgánmi, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Rozdielne právne predpisy EÚ a súvisiace kompetencie spôsobujú, že ich implementácia, dohľad a presadzovanie sú náročné. Na predchádzanie nezákonným prepravám sa vypracujú usmerňujúce materiály pre orgány a ostatné zúčastnené strany a zorganizuje sa budovanie kapacít pre inšpektorov a ostatné zúčastnené strany. Preskúma sa aj spolupráca s inými inštitúciami, agentúrami, sieťami v rámci EÚ a mimo nej, ako aj s mimovládnymi orgánmi.

Nedávno boli zorganizované dve osobné podujatia, ako napríklad študijná návšteva v Nórsku a workshop v Holandsku. Okrem prezentácií a diskusií sa počas oboch podujatí zorganizovali exkurzie do zariadení na recykláciu lodí schválených EÚ. 

Subscribe to our newsletter