IMPEL Logo

Projekt IMPEL Ship Recycling

26 Oct, 2022

Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tę dziedzinę. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzór i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału dla inspektorów i innych zainteresowanych stron. Ponadto, badana będzie współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią, jak również z organami pozarządowymi.

W ostatnim czasie zorganizowano dwa wydarzenia na żywo, takie jak wizyta studyjna w Norwegii i warsztaty w Holandii. Oprócz prezentacji i dyskusji podczas obu wydarzeń zorganizowano wycieczki terenowe do zatwierdzonych przez UE zakładów recyklingu statków.

Subscribe to our newsletter