IMPEL Logo

Projekt recikliranja ladij IMPEL

26 Oct, 2022

Projekt IMPEL za recikliranje ladij je namenjen izboljšanju sodelovanja med okoljskimi in pomorskimi organi, ki delujejo na tem področju. Zaradi različne zakonodaje EU in z njo povezanih pristojnosti je izvajanje, nadzor in izvrševanje zahtevno. Za preprečevanje nezakonitih pošiljk bo pripravljeno gradivo s smernicami za organe in druge vključene zainteresirane strani, organizirano pa bo tudi krepitev zmogljivosti za inšpektorje in druge zainteresirane strani. Prav tako bo preučeno sodelovanje z drugimi institucijami, agencijami, mrežami v EU in zunaj nje ter z nevladnimi organi.

Nedavno sta bila organizirana dva osebna dogodka, kot sta študijski obisk na Norveškem in delavnica na Nizozemskem. Poleg predstavitev in razprav so bili med obema dogodkoma organizirani tudi terenski izleti v obrate za recikliranje ladij, ki jih je odobrila EU. 

Subscribe to our newsletter