IMPEL Logo

IMPEL-skibsgenbrugsprojekt

26 Oct, 2022

IMPEL Ship Recycling-projektet har til formål at forbedre samarbejdet mellem de miljø- og søfartsmyndigheder, der er involveret på dette område. Forskellige EU-lovgivninger og tilhørende kompetencer gør det vanskeligt at gennemføre, overvåge og håndhæve dem. For at forebygge ulovlige forsendelser vil der blive udarbejdet vejledningsmateriale til myndighederne og andre involverede interessenter, og der vil blive organiseret kapacitetsopbygning for inspektører og andre interessenter. Desuden vil samarbejdet med andre institutioner, agenturer og netværk i og uden for EU samt med ikke-statslige organer blive undersøgt.

Der er for nylig blevet afholdt to personlige arrangementer, såsom et studiebesøg i Norge og en workshop i Nederlandene. Ud over præsentationer og drøftelser blev der under begge arrangementer arrangeret ekskursioner til EU-godkendte skibsophugningsanlæg. 

Subscribe to our newsletter