IMPEL Logo

IMPEL-projektet för återvinning av fartyg

26 Oct, 2022

Projektet IMPEL Ship Recycling syftar till att förbättra samarbetet mellan miljö- och sjöfartsmyndigheter som är involverade på detta område. Olika EU-lagstiftning och tillhörande behörigheter gör det svårt att genomföra, övervaka och kontrollera efterlevnaden. För att förhindra olagliga transporter kommer vägledningsmaterial för myndigheter och andra berörda aktörer att tas fram och kapacitetsuppbyggnad för inspektörer och andra aktörer att organiseras. Samarbetet med andra institutioner, organ och nätverk inom och utanför EU samt med icke-statliga organ kommer också att undersökas.

Nyligen anordnades två personliga evenemang, såsom ett studiebesök i Norge och en workshop i Nederländerna. Förutom presentationer och diskussioner under båda evenemangen anordnades fältresor till EU-godkända anläggningar för fartygsåtervinning. 

Subscribe to our newsletter