IMPEL Logo

Projekt recyklace lodí IMPEL

26 Oct, 2022

Projekt IMPEL zaměřený na recyklaci lodí si klade za cíl zlepšit spolupráci mezi environmentálními a námořními orgány, které se touto oblastí zabývají. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.

Nedávno byly uspořádány dvě osobní akce, například studijní návštěva v Norsku a workshop v Nizozemsku. Kromě prezentací a diskusí byly během obou akcí uspořádány exkurze do zařízení na recyklaci lodí schválených EU. 

Subscribe to our newsletter