IMPEL Logo

Проект за рециклиране на кораби IMPEL

26 Oct, 2022

Проектът IMPEL за рециклиране на кораби има за цел да подобри сътрудничеството между екологичните и морските органи, ангажирани в тази област. Различното законодателство на ЕС и свързаните с него компетенции правят прилагането, надзора и изпълнението трудни. За предотвратяване на незаконните превози ще бъдат разработени материали с насоки за органите и другите участващи заинтересовани страни и ще се организира изграждане на капацитет за инспекторите и другите заинтересовани страни. Също така ще бъде проучено сътрудничеството с други институции, агенции, мрежи в рамките на ЕС и извън него, както и с неправителствени организации.

Наскоро бяха организирани две събития с присъствие на място, като учебно посещение в Норвегия и семинар в Нидерландия. Освен презентации и дискусии по време на двете събития бяха организирани и пътувания на място до одобрени от ЕС съоръжения за рециклиране на кораби. 

Subscribe to our newsletter