IMPEL Logo

Atklāta sabiedriskā apspriešana par REACH regulas pārskatīšanu un jaunākajiem EK priekšlikumiem

07 Apr, 2022

Ķīmiskās vielas: Komisija aicina izteikt viedokli par ES tiesību aktu par ķīmiskajām vielām REACH pārskatīšanu - Komisija ir uzsākusi publisko apspriešanu par REACH regulas ((EK) 1907/2006) par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu pārskatīšanu. Apspriešanās ir atvērta līdz 15. aprīlim (piektdiena). Jūs varat piedalīties apspriešanā, aizpildot tiešsaistes anketu. Savas atbildes varat iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai sniegtu savu ieguldījumu, Jums būs jāreģistrējas vai jāpiesakās, izmantojot savu esošo sociālo mediju kontu, kā paskaidrots šeit

.
Fluorētu siltumnīcefekta gāzu samazināšana (europa.eu) - Eiropas Komisija ir ierosinājusi divas jaunas regulas, lai stingrāk kontrolētu fluorētas siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes) un ozonu noārdošas vielas (ONV)
.

Subscribe to our newsletter