IMPEL Logo

Atviros viešos konsultacijos dėl REACH reglamento peržiūros ir naujausių EK pasiūlymų

07 Apr, 2022

Cheminės medžiagos: Komisija prašo pateikti nuomonę dėl ES teisės aktų, reglamentuojančių chemines medžiagas, peržiūros - Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl REACH reglamento ((EB) 1907/2006) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų peržiūros. Konsultacijos vyksta iki balandžio 15 d. (penktadienio). Prisidėti prie konsultacijų galite užpildydami internetinį klausimyną. Atsakymus galite pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami prisidėti, turėsite užsiregistruoti arba prisijungti naudodamiesi turima socialinės žiniasklaidos paskyra, kaip paaiškinta čia


.
Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas (europa.eu) - Europos Komisija pasiūlė du naujus reglamentus, kuriais siekiama griežčiau kontroliuoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (ODS)
.

Subscribe to our newsletter