IMPEL Logo

REACH Tüzüğünün revizyonu ve son AT önerileri hakkında açık kamu istişaresi

07 Apr, 2022

Kimyasallar: Komisyon, AB'nin kimyasallar mevzuatı REACH'in revizyonuna ilişkin görüş istiyor - Komisyon, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin REACH Tüzüğü'nün ((EC) 1907/2006) revizyonuna ilişkin bir kamuoyu istişaresi başlattı. Danışma süreci 15 Nisan (Cuma) gününe kadar devam edecektir.  Danışma sürecine online bir anket doldurarak katkıda bulunabilirsiniz. Yanıtlarınızı herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz. Lütfen katkıda bulunmak için kayıt olmanız veya mevcut sosyal medya hesabınızı kullanarak oturum açmanız gerektiğini unutmayın burada

Florlu sera gazlarının azaltılması (europa.eu) - Avrupa Komisyonu, florlu sera gazlarını (F-gazları) ve ozon tabakasını incelten maddeleri (ODS) daha sıkı kontrol etmek için iki yeni Tüzük önerdi.

Subscribe to our newsletter