IMPEL Logo

Consultare publică deschisă cu privire la revizuirea Regulamentului REACH și la propunerile recente ale CE

07 Apr, 2022

Chimice: Comisia solicită opinii privind revizuirea REACH, legislația UE’privind substanțele chimice - Comisia a lansat o consultare publică privind revizuirea Regulamentului REACH [(CE) 1907/2006] privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Consultarea este deschisă până la data de 15 aprilie (vineri). Puteți contribui la consultare prin completarea unui chestionar online. Vă puteți trimite răspunsurile în orice limbă oficială a UE. Vă rugăm să rețineți că, pentru a contribui, va trebui să vă înregistrați sau să vă conectați folosind contul dvs. existent de social media, așa cum se explică aici


.
Reducerea treptată a gazelor fluorurate cu efect de seră (europa.eu) - Comisia Europeană a propus două noi regulamente pentru a controla mai strict gazele fluorurate cu efect de seră (gaze F) și substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS).

Subscribe to our newsletter