IMPEL Logo

Åben offentlig høring om revisionen af REACH-forordningen og de seneste EU-forslag

07 Apr, 2022

Kemikalier: Kommissionen indhenter synspunkter om revision af REACH, EU's kemikalielovgivning - Kommissionen har iværksat en offentlig høring om revisionen af REACH-forordningen (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH-forordningen). Høringen er åben til den 15. april (fredag). Du kan bidrage til høringen ved at udfylde et onlinespørgeskema. Du kan indsende dine svar på alle officielle EU-sprog. Bemærk venligst, at for at kunne bidrage skal du registrere dig eller logge ind med din eksisterende konto på sociale medier, som forklaret her


Fjernelse af fluorholdige drivhusgasser (europa.eu) - Europa-Kommissionen har foreslået to nye forordninger med henblik på en strengere kontrol med fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) og ozonlagsnedbrydende stoffer (ODS).

Subscribe to our newsletter