IMPEL Logo

Odprto javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH in najnovejših predlogih ES

07 Apr, 2022

Kemikalije: Komisija želi pridobiti mnenja o reviziji uredbe REACH, zakonodaje EU o kemikalijah - Komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH((ES) 1907/2006) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Posvetovanje je odprto do 15. aprila (petek). K posvetovanju lahko prispevate tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Svoje odgovore lahko pošljete v katerem koli uradnem jeziku EU. Upoštevajte, da se morate za sodelovanje registrirati ali prijaviti s svojim obstoječim računom na družabnih omrežjih, kot je pojasnjeno tukaj

Phasing down fluoriranih toplogrednih plinov (europa.eu) - Evropska komisija je predlagala dve novi uredbi za strožji nadzor fluoriranih toplogrednih plinov (F-plini) in snovi, ki tanjšajo ozonsko plast (ODS).

Subscribe to our newsletter