IMPEL Logo

Öppet offentligt samråd om översynen av Reach-förordningen och nya EG-förslag

07 Apr, 2022

Kemikalier: Kommissionen vill ha synpunkter på översynen av REACH, EU:s kemikalielagstiftning - Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om översynen av REACH-förordningen (EG) 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Samrådet är öppet till den 15 april (fredag). Du kan bidra till samrådet genom att fylla i ett frågeformulär online. Du kan lämna dina svar på alla officiella EU-språk. Observera att du måste registrera dig eller logga in med ditt befintliga konto i sociala medier för att kunna bidra, enligt förklaringen här

.
Förhindra fluorerade växthusgaser (europa.eu) - Europeiska kommissionen har föreslagit två nya förordningar som syftar till en strängare kontroll av fluorerade växthusgaser (F-gaser) och ozonnedbrytande ämnen (ODS).

Subscribe to our newsletter