IMPEL Logo

Avoin julkinen kuuleminen REACH-asetuksen tarkistamisesta ja viimeaikaisista EY:n ehdotuksista

07 Apr, 2022

Kemikaalit: Komissio pyytää näkemyksiä EU:n kemikaalilainsäädännön, REACH-asetuksen, tarkistamisesta - Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun REACH-asetuksen((EY) 1907/2006) tarkistamisesta. Kuuleminen on avoinna 15. huhtikuuta (perjantai) saakka. Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä verkkokyselylomakkeen. Voit lähettää vastauksesi millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Huomaa, että osallistuaksesi sinun on rekisteröidyttävä tai kirjauduttava sisään olemassa olevalla sosiaalisen median tililläsi, kuten selitetään täällä

.
Green Deal: EU:n teollisuuden päästösääntöjen uudistaminen (europa.eu) - Komissio esitteli ehdotukset teollisuuden päästödirektiivin päivittämiseksi ja uudenaikaistamiseksi teollisuuspäästödirektiivin.

.
Fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentäminen (europa.eu) - Euroopan komissio on ehdottanut kahta uutta asetusta fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) ja otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) tiukemman valvonnan varmistamiseksi.

Subscribe to our newsletter